Společnost

Special Hobby

Představení společnosti

Firma Special Hobby s.r.o. (L.T.D.) jako firma s dlouholetou tradicí od roku 1989 prošla a stále prochází určitým vývojem. Reaguje tak na měnící se podmínky trhu a požadavky a touhy obchodních partnerů a modelářů.  Od 1. 1. 2016 se název společnosti změnil na Special Hobby s.r.o. (LTD). Ke změně názvu došlo proto, že bylo nutné odlišit se od společností s podobným jménem a zároveň zvýraznit Special Hobby jako nejúspěšnější a mezi modeláři také nejznámější produkční řadu. V současnosti vyrábí Special Hobby vstřikované modely v produkčních řadách Special Hobby (modely letadel), Special Armour (modely pozemní techniky) a Special Navy (modely lodí a ponorek). V rámci produkční linie CMK vyrábí resinové doplňky, modely a figurky nejen pro modely Special Hobby, ale i pro modely jiných značek. Nyní firma Special Hobby čítá zhruba 40 stálých zaměstnanců, kteří se společnými silami snaží uspokojit poptávku zákazníků z celého světa a vyrábět nové zajímavé modely. Každoročně se účastní veletrhu hraček a modelů v Norimberku, výstavy IPMS USA a pravidelně jezdí na různé výstavy po Evropě.

Historie společnosti

Firma Special Hobby, s.r.o. (původně MPM Production, s.r.o.) byla oficiálně založena roku 1989. Neoficiálně však vznikla už v roce 1978 (vzhledem k politické situaci v Československu nebylo možné vést soukromý podnik).

Zakladatel společnosti, pan Jiří Šilhánek začal se stavbou modelů ve 13 letech. Jeho prvním postaveným modelem byl Spad VII v měřítku 1/72 od společnosti Airfix a následně Me 109, taktéž v 1/72, rovněž od Airfixu. Jako sedmnáctiletý se stal mistrem Československa ve stavbě plastikových modelů (několikrát své vítězství zopakoval)Díky okolnostem tehdejší doby a také faktu, že na trhu nebyl ani zdaleka takový výběr modelů, jako máme dnes, se mu naskytla možnost věnovat se modelářství profesionálně. Pro modeláře z tehdejšího totalitního Československa byly západní modely takřka nedostupné, a aby mohl postavit model určitého typu, musel být opravdu kreativní. Z lipového dřeva tedy vyřezal dva mastery pro modely Berezňak-Isajev BI-1 a Jak-23, které zaformoval a následně odlil kopie z epoxidové pryskyřice. Fotografie těchto modelů poslal tehdy 16-letý Jiří do redakce francouzského časopisu Maquettes Plastique Magazine, kde se setkal s velkým úspěchem. Následovala vlna dopisů a nabídek, zájem byl opravdu veliký a tak se Jiří Šilhánek rozhodl začít se sériovou výrobou resinových modelů.

V roce 1988 začala jako tzv. výrobní družstvo pod tehdejším jménem MPM vyrábět a prodávat tzv. vakuové modely a jako jedna z prvních firem tyto modely doplňovala vstřikovanými drobnými díly. Po pádu komunismu, hned jak to bylo možné se transformovala v soukromou firmu. V roce 1991 vznikl první kompletní vstřikovaný model vyrobený metodou „short run“, Bücker BÜ 181 1/72. Po firmě PEGASUS z Anglie byla firma Special Hobby/MPM Production první na světě která začala vyrábět a dodávat na trh modely vyráběné touto technologií. Modely vyráběné „SHORT RUN“ technologií byly a jsou vyhledávaným artiklem modelářů a sběratelů z celého světa. Tato technologie neumožňuje velkosériovou výrobu tak jak je tomu u forem kovových - ocelových. Je to technologie založena ryze na ruční výrobě jak předlohového modelu - tzv. masteru, tak i na ruční výrobě vstřikovací formy metodou zalévání speciálních teplotně odolných pryskyřic. Proto se čas od času liší i kvalita mezi různými sériemi. Formy jsou velice křehké a nemohou se srovnávat kvalitou s formami ocelovými. Přesto postupem času firma svým úsilím dosáhla u svých modelů vyráběných metodou „SHORT RUN“ světové kvality. Též se jí dostalo za tyto úspěchy několik světových vyznamenání a ocenění. Ve snaze o zvýšení kvality produkovaných modelů zavedla firma Special Hobby také výrobu modelů z kovových galvanických forem. V posledních letech firma Special Hobby stále více přechází od ruční výroby na přípravu modelů 3D programováním a výrobu forem CNC frézováním a jinými moderními technologiemi. Přechod na moderní technologie prudce zvýšil kvalitu nových modelů. Poslední modely vyráběné z ocelových forem jsou plně srovnatelné se světovou modelářskou špičkou.

V roce 1992 vznikla vedle firmy MPM Production její dceřiná společnost CMK (Czech master Kits), která se původně věnovala výrobě resinových odlévaných modelů. Později rozšířila svůj výrobní program o produkci resinových doplňků, detail setů a výrobu modelářských potřeb. Dále vydávala monografické publikace zaměřené na jednotlivé modelářsky zajímavé objekty. Publikace obsahují vždy autorsky nové přesné výkresy, množství fotografií a barevné kamuflážní schémata. Kromě vlastní produkce firma CMK nabízí odlévání z polyuretanů na zakázku. Na začátku roku 2014 byly obě firmy spojeny a CMK je nadále pouze značkou pro odlévané produkty vyráběné firmou MPM Production. Ke spojení došlo, aby se sjednotily a zlepšily možnosti distribuce výrobků obou, respektive nyní jedné firmy, navýšily se její finanční možnosti a zjednodušil účetní systém.

Facebook Twitter Twitter YouTube